Bài Hát Việt 2014 - Website chính thức

Bài Hát Việt 2014 - Trang web chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014, Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014.

Chờ đón

Bài hát Việt 2015
trở lại trong thời gian sớm nhất

NS Quốc Trung tiếp tục đồng hành cùng Bài hát Việt ,giong hat viet

NS Quốc Trung tiếp tục đồng hành cùng Bài hát Việt

 Cùng với sự xác nhận Bài hát Việt tiếp tục được tổ chức, BTC của chương trình cũng xác nhận thêm thông tin không có sự thay đổi về thành viên Hội đồng thẩm định. Với lời xác nhận trên, Hội đồng thẩm định của Bài hát Việt 2015 vẫn gồm 7 thành viên: Nhạc sĩ...