Bài Hát Việt 2014 - Website chính thức

Bài Hát Việt 2014 - Trang web chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014, Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014.

CHỜ ĐÓN BÀI HÁT VIỆT

ĐỒNG HÀNH TẬP 18

 21H NGÀY 09.10.2015 TRÊN VTV6