Bài Hát Việt 2014 - Website chính thức

Bài Hát Việt 2014 - Trang web chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014, Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014.

Chờ đón

Bài hát Việt 2015
trở lại trong thời gian sớm nhất

Tứ quý Bài hát Việt ,giong hat viet

Tứ quý Bài hát Việt

Đã có khoảng 100 gương mặt tác giả trẻ nổi lên từ sân chơi sáng tác Bài hát Việt (BHV).  Riêng năm nay, năm thứ 10, Phan Mạnh Quỳnh, Lê Đức Hùng, Huyền Sambi (Đào Thanh Huyền) và Phạm Toàn Thắng là bốn cái tên đáng nhớ... Phan Mạnh Quỳnh mơ làm nghệ sĩ biểu...