Bài Hát Việt 2014 - Website chính thức

Bài Hát Việt 2014 - Trang web chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014, Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của chương trình Bài Hát Việt 2014.

CHỜ ĐÓN BÀI HÁT VIỆT

LIVESHOW 7

 TRỰC TIẾP 21H NGÀY 27.11.2015 TRÊN VTV6